FORUM PENGELOLA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DIY

MPS-990x743

SUSUNAN PENGURUS

FORUM PENGELOLA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH se DIY

MPS PWM DIY

PERIODE 2017 – 2022

 

KETUA 1              : Bpk Sai Bani

KETUA 2               : Bpk Juraimi

SEKERTARIS        : Baharuddin Rohim

BENDAHARA      : Bpk Martoyo

 

DIVISI KELEMBAGAAN

KOORDINATOR                 : Bpk Imam Mahdi

ANGGOTA          : 1. Bpk Sutrisno

 1. Bpk Lukman
 2. Bpk Suradiman S.Pd

 

DIVISI PENDIDIKAN DAN LITBANG (KEMUHAMMADIYAHAN)

KOORDINATOR                 : Ibu Fatimah

ANGGOTA          : 1. Bpk Nanang

 1. Bpk Daman Huri
 2. Bpk Jarsono
 3. Bpk Amadi
 4. Bpk Nurhadi Wijaya

 

DIVISI ADVOKASI HUKUM DAN HAM

KOORDINATOR                 : Bpk Heniy Astianto S.H

ANGGOTA          : 1. Bpk Damar

 1. Bpk Ali Mustofa
 2. Bpk H. Surajiman S.H

 

DIVISI KERJASAMA DAN USAHA

KOORDINATOR                 : Bpk Gufron Mustaqim

ANGGOTA          : 1. Bpk Galih

 1. Bpk H. Sutarto
 2. Bpk Saryanto
 3. Ibu Maryanti
 4. Ibu Hj. Asngadah